Bringing the profession back in

https://michaelfullan.ca/wp-content/uploads/2017/11/16_BringingProfessionFullanHargreaves2016.pdf

Michael Fullan  och Andy Hargreaves argumenterar för lärarstyrd och bättre fortbildning (24 sid+ref) (PLD=Professional Learning Development)