https://www.scribd.com/document/261610893/Evaluating-Professional-Development

Utvärdering av  fortbildning,  av Thomas R. Guskey, om hur fortbildning borde utvärderas. Det här är klassisk text, citerad otaliga gånger i litteraturen. Guskey tar upp 5 nivåer av utvärdering och konstaterar att oftast dokumenteras bara den 1:a, vad deltagarna tyckte, men inte 

  1. Vad de lärde sig
  2. Vad det innebar för organisationen  och organisationsförändring, 
  3. Om deltagarna använde det de lärt sig 
  4. Om resultaten för de studerande förbättrades

Som en kort introduktion till texten finns också denna sammanfattning i bloggformat av Phil Stock, Evaluating CPD: Hard but not Impossible, varifrån bilden är hämtad:

https://joeybagstock.wordpress.com/2016/04/09/evaluating-cpd-hard-but-not-impossible/

Inledning:

”Vid en tidpunkt då budgeten krymper behövs det tillförlitlig formativ och summativ återkoppling om effekten av professionellt lärande. Det är inte acceptabelt att anta att hur välmenade eller väl mottagna skolans fortbildningsprogram än är, att det nödvändigtvis är rätt att det fortsätter. Om det inte har någon inverkan på elevresultaten, vare sig det är i den smalaste betydelsen av prestation eller bredare över andra kompetenser, så måste det åtminstone ifrågasättas … ”