http://www.andyhargreaves.com/uploads/5/2/9/2/5292616/seminar_series_274-april2018.pdf

”Introduktion
Varför ska vi samarbeta? Hur samarbetar människor? Vilka typer av samarbete är effektivare än andra? Detta är grundläggande frågor som har drivit vårt arbete i tre decennier – ja, i Andy fall, i alla fall. Förra året, när vi hade en chans att identifiera och undersöka fem olika mönster för lärarsamarbete, i olika delar av världen, trodde vi att vi redan visste svaren på dessa frågor. Vi hade fel …”