https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/17549507.2015.1112837

Vetenskaplig artikel med fri access.

Full titel Language is literacy is language – Positioning speech-language pathology in education policy, practice, paradigms and polemics

Översatt från abstract:

Detta dokument handlar om de grundläggande och inneboende kopplingarna mellan tidigt mottagande och uttrycksfull muntlig språkfärdighet å ena sidan och övergången till läskunnighet i de tidiga skolåren och uppnåendet av akademisk (och livslång) välgång å den andra. Följaktligen handlar det också om den professionella kunskapsbasen för två nyckeldiscipliner, vars arbete är centralt för barnens tidiga språk och läskunnighet: lärare och talpedagoger.