https://www.nifdi.org/what-is-di/project-follow-through

Projekt Follow Through var ett omfattande pedagogiskt experiment som genomfördes med början 1968 under sponsring av den federala regeringen i USA. Målet att bestämma det bästa sättet att undervisa barn från förskola till klass 3. Över 200 000 barn på 178 orter ingick i studien och 22 olika instruktionsmodeller jämfördes. De orter som genomförde de olika metoderna omfattade hela spektret av demografiska variabler (geografisk fördelning och samhällsstorlek), etnisk sammansättning (vit, svart, latinamerikansk, indiansk) och fattigdomsnivå (ekonomiskt missgynnade och ekonomiskt fördelaktiga). Föräldragrupper på deltagande orter valde ett tillvägagångssätt som de ville ha genomfört, och varje skoldistrikt enades om att genomföra den metod som valts av den föräldragruppen. Follow Through hade starka garantier för att försäkra sig om att de deltagande distrikten faktiskt genomförde det tillvägagångssätt som de bestämt. Regeringen tillhandahöll stipendier för att komplettera lokala budgetar och stödja genomförandet och tillhandahöll också omfattande hälsovårdstjänster, inklusive näringsrådgivning, plus medicinsk tandvård.

Utvärderingen av projektet skedde 1977, nio år efter det inleddes. Resultaten var starka och tydliga. Studenter som fick direkt instruktion visade betydligt högre akademisk prestation än studenter i något av de andra programmen. De hade också högre självkänsla och självförtroende. Inget annat program hade resultat som närmade sig den positiva effekten av direkt instruktion. Efterföljande forskning fann att DI-eleverna fortsatte att överträffa sina kamrater och var mer benägna att slutföra gymnasiet och driva högre utbildning.

Vad hände sen? Ja, ganska lite. Läs vad Larry Cuban skriver om detta mars 2018 – här och här.