https://www.cambridge.org/core/services/…pdf/.-john-dewey-div.pdf

John_Dewey_in_1902 (1)
John Dewey 1902

Kort historisk genomgång av Alan R. Sadovnik, Susan F. Semel, Ryan W. Coughlan, Bruce Kanze och Alia R. Tyner-Mullings

”Denna uppsats granskar tre skolor i New York: City  and County School grundad 1914 – och två grundade 1974 och 1984 – Central Park East Elementary School 1 och Central Park East Secondary School – med hänsyn till hur de återspeglade Deweys pedagogiska metoder och Deweys tro på demokratisk utbildning”.