https://kfsk.se/larandeocharbetsliv/wp-content/uploads/sites/8/2015/01/Forskning-i-korthet-2013-1.pdf

Helen Timperley

 

Texten Teacher professional learning and development från 2008 ger en syntes av Helen Timperleys forskningsresultat om vad som är framgångsrik kompetensutveckling, eller ”professionell lärarutveckling”. Utgångspunkten är att avsätta tydliga spår i elevernas lärande och kunskapsresultat. Nr 2013:1 i Kommunförbundet Skånes serie Forskning i korthet.