https://www.pearson.com/corporate/hattie/distractions.html

John Hattie 2015 på Pearsons hemsida för Open Ideas – videoklipp och text för både ”Distractions” och ”Solutions” samt en PDF att ladda ner och läsa:

What doesn’t Work in Education, The Politics of Distraction, John Hattie 2015, PDF-dokument (46 sid)

What Works Best in Education, The Politics of Collaborative expertise, John Hattie 2015, PDF-dokument (38 sid)