https://www.oxfordlearning.com/5-effective-note-taking-methods/

Att det är bra att föra anteckningar att ha när man repeterar eller gör hemarbete vet vi, men hur ska man få till anteckningar man verkligen har nytta av och kan använda efter att kanske en vecka eller ännu mer har gått.  Den här artikeln presenterar 5 olika metoder att föra anteckningar – illustrerade och förklarade. Plus ett videoklipp som sammanfattar: