https://kfsk.se/…/wp-content/…/Forskning-i-korthet-2014-1.pdf

Om vad goda ledare gör för att deras organisationer ska utvecklas och överleva. En sammanfattning på svenska av Michael Fullans bok The Six Secrets of Change från 2008. De slutsatser Fullan drar bygger bland annat på det förändringsarbete som bedrivits i Ontario, Kanada. Ur Kommunförbundet Skånes serie Forskning i korthet, nr 2014:1