Ett TED-talk från 2012 om hur utbildningsreformerna följer samma och liknande mönster och med gemensamma sätt att ”förbättra”, något som Pasi Sahlberg kallar ”the Global Educational Reform Movement” eller ”GERM” – en epidemi som sprids med experter, media och politiker och infekterar systemen genom virus.