504D3080-25FA-499A-8643-C694D4A8660E

Det kan vara på sin plats att visa senaste versionen av den här listan (april 2018) och notera vad som ligger i toppen. Hattie har fått en hel del kritik för sitt sätt att räkna, att han jämför äpplen med päron t.ex., och inte vet något om statistik (matematiker och statistiker brukar närmast explodera när hans modell kommer på tal), men han har hittills slagit ifrån sig.

 

Toppnoteringen är Collective teacher efficacy. Dvs vad lärare som en grupp med inbördes tillit och tro på den gemensamma förmågan att nå uppsatta mål kan åstadkomma. En mer utförlig förklaring av begreppet finns här  och här är en intervju från när Hattie var i Göteborg på endagskonferens. http://pedagog.stockholm.se/skolforskning/john-hattie/

Observera länkarna i texten från Visible Learning +. Framför allt är det Albert Bandura som är pappa till begreppet Self Efficacy och också nämner Collective Self Efficacy: https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/BanduraGuide2006.pdf