http://talkinglearningtechnologies.edublogs.org-files/2011/03/2005-Nuthall-Myths-Realities-Teaching-2d6f8lq.pdfh

Nuthall 1Detta är en kortare, sammanfattande text i berättande form om Nuthalls livsgärning, publicerad postumt. För den som vill läsa mer finns boken, The Hidden Lives of Learners också översatt till svenska.

Hur ser aktiviteterna ut i klassrummet ur elevernas perspektiv? Vad är det som går fram av det jag säger, kan jag lita på elevernas återkoppling och vad är den egentligen värd? En resa kallade Graham Nuthall sin sammanfattning av årtiondens forskning om vad som egentligen sker i klassrummet sett från elevernas perspektiv. Det visar sig att det som sker i stunden och inför framtiden väldigt ofta är något helt annat än det som läraren föreställer sig. En fascinerande och tankeväckande text och tänk tillbaka lite – hur var det att vara elev egentligen?

Att detta är en av de verkliga klassikerna bland den omfattande mängden utbildningslitteratur är helt klart. Här är t.ex. Alex Quigleys blogginlägg om boken i juli 2020:

https://www.theconfidentteacher.com/2020/07/the-hidden-lives-of-learners-and-me/

och Jan Tishausers längre essä om Nuthalls forskargärning under 40 år

https://researched.org.uk/2019/02/26/graham-nuthall-educational-research-at-its-best/