https://larportalen.skolverket.se/#/

Skolverket

Skolverkets samling av material för att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik.  Från sidan:

Under rubriken Arbeta med modulerna beskrivs en modell för kompetensutveckling som bygger på att deltagarna, genom strukturerat samarbete, tillägnar sig kunskaper i den dagliga praktiken. Den bygger på en form av kollegialt lärande där deltagarna, ofta med stöd av en handledare, diskuterar exempelvis undervisningssituationer, didaktiska frågor, ledarskapsfrågor, lyfter upp problem och svårigheter, kritiskt granskar både sin egen och andras undervisning eller handlingar  samt ger och får återkoppling från andra deltagare. Det som deltagarna läser, diskuterar och planerar, genomförs och prövas sedan i den egna verksamheten. 
Materialet är indelat i så kallade moduler (se bilden). Modulerna är framtagna i samarbete med forskare och sakkunniga runt om i landet. De innehåller webbtexter, vetenskapliga artiklar, fördjupande frågor och ofta filmer som underlag för diskussioner och reflektion över undervisningen eller verksamheten. Här finns också stöd för gemensam planering och uppföljning. Målet är att deltagarna med stöd av modulinnehållet kontinuerligt får möjlighet att reflektera över vad de gör och tillsammans utveckla undervisningen eller verksamheten.