https://educationendowMakingBestUseOfTeachingAssisstants-Printable.pdf

”Denna Guidance Report från EEF innehåller sju rekommendationer för att maximera effekten av undervisningsassistenter (TA) i skolor utifrån de bästa tillgängliga forskningsbevisen. De utgör en ram där skolor kan förändra val av uppgifter och stöd för att hjälpa dem att trivas i sin roll och förbättra resultaten för eleverna.
Rekommendationerna är ordnade i tre avsnitt:

  •  Rekommendationer om användningen av assistenter i vardagliga klassrumssituationer
  • Rekommendationer för assistenter som leder strukturerade insatser utanför klassrummet
  • Rekommendationer för att länka lärande från undervisning som leds av lärare och assistenter”.