https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2012.00429/full

Artikel i Educational Psycology, publicerad oktober 2012. Författare – Sanne DekkerNikki C. Lee, Paul Howard-Jones and Jelle Jolles.

Det som refereras är en enkätundersökning. Själva enkäten finns som appendix.

”Resultaten indikerar att av lärarna trodde totalt sett hälften av dem de presenterade myterna. Sju av de 15 myterna troddes av mer än hälften av lärarna. De vanligaste myterna relaterade till Brain Gym (Brain Gym International, 2011), inlärningsstilar och vänstra hjärnan / höger hjärnanvändare … Förutom det faktum att det slösar bort pengar, tid och ansträngning, bör myter i klassrummet förebyggas, eftersom de kan minska lärarnas förtroende för ett framgångsrikt samarbete mellan neurovetenskap och utbildning”. 

Neuromyths2

Vad kan man då göra? Författarna föreslår följande:

”För att undvika förekomsten av missuppfattningar i framtiden föreslår vi att kommunikationen mellan forskare och utövare förbättras, förutom att öka lärarnas neurovetenskapliga kunskaper. Att integrera neurovetenskapliga kurser i inledande lärarutbildning skulle kunna förbättra kunskapom neurovetenskap bland lärare. Dessutom bör initialt lärarutbildning innehålla de färdigheter som behövs för att utvärdera vetenskaplig forskning (Lilienfeld et al., 2012)”.