https://improvingteaching.co.uk/hinge-questions-hub/

Harry Fletcher-Wood har förtjänstfullt samlat allt man kan behöva veta om det som inom formativ bedömning kallas gångjärnsfrågor, dvs frågor att ställa till eleverna där helst alla ska kunna svara på en gång och där svaren direkt avgör vilken riktning den fortsatta lektionen behöver ta. Här är Dylan Wiliam om samma ämne: