https://www.tandfonline.com/doi/pdf/=true

ABSTRAKT mars 2018
Sedan vår 1998 års granskning av forskning om bedömning i klassrummet och lärande publicerades har vi bidragit till att teoretisera formativ bedömning men erkänner att detta arbete är ofullständigt. I detta dokument tar vi ett förslag från Perrenoud att någon teori om formativ bedömning bäddas in inom ett bredare teoretiskt fält, speciellt inom en teori om pedagogik. Vi föreslår en modell där utformningen av utbildningsverksamheten och därmed sammanhängande bedömningar påverkas av teorier om pedagogik, undervisning och lärande samt ämnesdisciplin tillsammans med det bredare sammanhanget utbildning
. Vi undersöker hur lärare kan utveckla produktiva relationer mellan de formativa och summativa funktionerna i bedömningen  i klassrummet, så att deras bedömningar kan informera den formella utvärderingen av studenterna, vilket ökar validiteten av dessa bedömningar. Vi visar också hur modellen informerar utvecklingen av teorier som ger lämplig vikt åt bedömningens roll som en del av pedagogiken.