https://www.hoover.org/research/classroom-research-and-cargo-cults

Debattartikel av Hirsch från 2002 där han konstaterar att det det inte går så bra med reformeringen av utbildningssystemen:

Efter många års utbildningsforskning är det oroväckande – och också djupt signifikant – att vi har lite tillförlitlig forskningspolitisk skolpolitik. Vi har användbar statistik i form av testresultat som anger prestationsnivåerna för barn, skolor och distrikt. Och vi har kausala analyser av dessa data som på ett tillförlitligt sätt kan leda till betydande förbättringar. Richard Feynman, i sin kommentar till ”cargo cult science” identifierar en del av orsaken till denna brist – att medan utbildningsforskning ibland antar den yttre formen av vetenskap, men den är det inte till sin väsen. För Feynman utgör kärnan i god vetenskap vad som är nödvändigt för att komma till tillförlitlig och användbar kunskap – inte vad som nödvändigtvis uppnås genom att bara följa de externa formerna för en ”metod”.

Läs gärna också Siegfried Engelmanns svar på Hirschs artikel   där han gör tummen ner för att forskningsresultat från verkligheten inte skulle vara verklig forskning.