http://hanushek.stanford.edu/sites/default/files/publications-Hanushek%2BWoessmann%202006%20EJ%20116%28510%29.pdf

Differences-in-Differences Evidence Across Countries

Abstrakt:

Trots att vissa länder delar upp eleverna i skolor med olika förmågor senast när de är 10, håller andra hela sin högstadienivå samman. För att uppskatta effekterna av sådana institutionella skillnader inför landets heterogenitet gör vi en internationell jämförelse av ”skillnad mellan skillnader” . Vi identifierar uppdelningsseffekter genom att jämföra skillnader i resultat mellan grundskolan och gymnasiet över delade och icke-delade system. Sex internationella bedömningar av studerande ger åtta par prestationskontraster för mellan 18 och 26 jämförelser mellan olika länder. Resultaten tyder på att tidig uppdelning ökar pedagogisk ojämlikhet. Medan det inte är klart, finns det också en tendens till tidig uppdelning minskar genomsnittlig prestanda.