https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jcpp.12910

Bakgrund:

”Denna studie undersöker orsakssambandet mellan läsning och textexponering och undersöker hur mycket barn som läser utanför skolan resulterar i hur bra de läser eller vice versa. Tidigare fynd från beteendestudier tyder på att läsning förutsäger textexponering. Här använder vi tvillingdata och tillämpar det beteendegenetiska tillvägagångssättet för kausalitetsmodellering, som föreslagits av Heath et al. (1993), för att undersöka orsakssambandet mellan dessa två egenskaper”.

Läs också Pedro de Bruyckeres blogginlägg om artikeln från maj 2019 https://theeconomyofmeaning.com/2019/05/27/what-comes-first-reading-ability-or-reading-pleasure/