http://publications.uni.lu/bitstream/10993/7820/1/116%20PUB%20What-20works%20SPED%202010.pdf

Från abstrakt:
”Tanken att yrkesverksamhet som utbildning bör baseras på eller åtminstone informeras av bevis fortsätter att fånga många politiker, beslutsfattare, utövare och forskares fantasi. Det finns ökade bevis för påverkan av denna tankegång. Samtidigt finns det en växande grupp som har väckt grundläggande frågor om genomförbarheten av tanken på bevisbaserad eller bevisinformerad praxis. I detta dokument bidrar jag ytterligare till denna diskussion genom en analys av ett antal antaganden som informerar diskussionen. Jag fokuserar på de epistemologiska, ontologiska och praxeologiska dimensionerna i diskussionen och identifierar i varje domän ett underskott. I den epistemologiska domänen finns ett kunskapsunderskott, på den ontologiska domänen ett effektivitets- eller effektivitetsunderskott och i tillämpningsdomänen ett applikationsunderskott”.