https://digitalcommons.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1184&context=gradschool_theses

Om effekter av olika typer av samverkan hem-skola. Från abstrakt:

”Denna studie undersöker huruvida det finns en korrelation mellan föräldrars engagemang och elevers akademiska prestation. Ett urval av 103 studenter vid Madison Preparatory Academy och CSAL Middle School (CSAL, Inc) testades för korrelationer mellan den grad med vilka deras föräldrar var engagerade i deras akademiska liv och den framgång som de uppnår som ett resultat. Små korrelationer befanns föreligga mellan några av de testade variablerna”.