http://electronicportfolios.org/afl/InsideBlackBox.pdf

Paul Blacks och Dylan Wiliams klassiska text från 1998:

”Att öka  den standard för lärande som uppnås genom skolgång är en viktig nationell prioritet. Under de senaste åren har regeringar över hela världen blivit allt mer angelägna att göra förändringar i strävan efter detta mål. Nationell, statlig och regional standard; målet är bättre program för extern testning av elevernas prestationer, undersökningar som NAEP (National Assessment of Educational Progress) och TIMSS (Third International Mathematics and Science Study); initiativ för att förbättra utbildningsplanering och förvaltning och mer frekvent och grundlig inspektion är alla medel mot samma mål. Men summan av alla dessa reformer har inte varit en effektiv politik för att något saknas. .. ”