https://tankesmedjanbalans.se/category/skola/

Från sidan:

Det här är Tankesmedjan Balans
“De som jobbar i vård, skola och omsorg hoppar strömhopp in i väggen. Det beror på att den politiska styrningen av offentlig sektor inte fungerar.

Sedan 2017 har vi ägnat oss åt att berätta om och förklara det här. Det gör vi för att vi har tröttnat på att sjuksköterskor, lärare, vårdbiträden, socionomer, läkare och alla andra i välfärden går sönder av stress. Vårt syfte är att skapa opinion för en politisk styrning av välfärden som grundar sig i balans mellan krav och resurser.

Vi är en ideell förening som står fria från partier, fackförbund och andra organisationer. Vi finansieras av små gåvor från privatpersoner”.

Lite mer… En artikel från fackförbundet Vision med mer bakgrund efter en utbildningsdag med Åsa Plesner i december 2019:  https://vision.se/tidningenvision/arkiv/2019/nr-8/kraver-battre-balans-i-valfarden

På sidan finns en översättningsfunktion för den som vill läsa på annat språk.