6722547A-E9CE-4453-B2F7-B7A039EEEEF5
Följ Oliver på Twitter .. @olicav

https://www.olicav.com

På hemsidan finns både exempel på Olivers arbete och hans blogg.

Oliver Cavligioli arbetar som fristående illustratör inom utbildning. Hans målsättning är att sprida kunskaper från kognitiv psykologi om kognitiv belastning och dubbel avkodning som en väsentlig del av undervisningsstrategier. Hans produktion innehåller sammanfattningar av texter av olika slag, presentationer vid konferenser och koncept som t.ex. Learning Scientists material om studieteknik för elever och lärare. Hans presentation av sig själv:

Min far var arkitekt, typograf och illustratör. Han arbetade också med vägskyltar. Medan jag valde att inte följa hans karriär var min barndom genomsyrad av alla slags design. Så när jag slutligen hamnade i särskolor fann jag denna bakgrund i visuellt tänkande väldigt hjälpsam. Striktheten i beteendeanalys fick mig att vara noggrann och kortfattad.
Sen, senare, när jag blev skolledare, tillämpade jag min växande uppsättning färdigheter för att uppfinna sätt att förbättra kommunikation. Då, 1994, skapade jag veckovisa informationsblad och undvek muntlig leverans av detsamma under värdefull mötestid.
Uppmuntrat av framgången började jag med ensidiga sammanfattningar av de böcker jag läste på samma sätt för föräldrar och skolnämnd. Lite visste jag att det senare skulle visa sig ha varit en bra träning för mina aktuella intressen”.

Nedan är några av hans sammanfattningar av föreläsningar, artiklar och böcker. Besök hemsidan för fler. Eller sök på namnet i webbläsare.

Och på självporträttet ovan är han ifärd med att illustrera ett eller annat.

8A5E4104-AA9C-414D-B4DD-8BFE0C2C2011