https://www.forskningsradet.no/prognett-kunnskapssenter/KSU/1247146831358?d=Touch&lang=no

Kunskapscentret för utbildning har bildats som en avdelning i Norges forskningsråd, division för samhälle och hälsa och är den norska motsvarigheten till svenska Skolforskningsinstitutet, brittiska EEF eller amerikanska What Works Clearinghouse. Huvuduppgift är att producera, samla, syntetisera och sprida forskningskunskap om olika frågor inom utbildningssektorn.

Hemsidan har engelsk översättning också av nyhetsbrev och korta sammanfattningar av publikationer.