http://www.davidlewisphd.com/courses/EDD8121/readings/1998-Sweller_et_al.pdf

Abstrakt:

”Kognitiv belastningsteori har utformats för att ge riktlinjer som är avsedda att hjälpa till vid presentation av information på ett sätt som uppmuntrar till elevaktiviteter som optimerar intellektuell prestanda. Teorin förutsätter ett arbetsminne med begränsad kapacitet som innehåller delvis oberoende delkomponenter för att hantera hörsel/verbalt material och visuell 2- eller tredimensionell information samt ett effektivt obegränsat långtidsminne, som håller scheman som varierar i sin grad av automatisering. Dessa strukturer och funktioner hos den mänskliga kognitiva arkitekturen har använts för att utforma en mängd nya instruktionsprocedurer baserade på antagandet att arbetsminnebelastningen ska minskas och schemakonstruktion uppmuntras. I det här dokumentet granskas teorin och de instruktionsdesigner som genereras av den”.