Den klassiska videon om Austins fjäril. Om vikten av positiv feedback i formativt syfte från lärare och kamrater, höga förväntningar och att inte nöja sig med en gång utan sträva efter excellens. Se den korta videon om Austin och läs sedan en av många texter om den (sökning på nätet ger mängder av träffar). Här är Tom Sherringtons blogginlägg i anknytning till videon – om bedömning, målsättning och att aldrig nöja sig med det medelmåttiga.