http://mje.mcgill.ca/article/view/9475/7229

Inledning:

”John Hatties arbete om utbildning innehåller till synes den mest omfattande syntesen av befintlig forskning inom området. Många anser att hans bok, Visible Learning (Hattie, 2008), är en bibel eller en helig graal: ”När det här arbetet publicerades beskrev vissa kommentatorer det som utbildningens heliga grann, vilket utan tvivel inte är för mycket av en hyperbole (Baillargeon, 2014, punkt 13).
För dem som inte är vana vid dissektering av siffror tycks en sådan syntes representera en kolossal och noggrannt utförd uppgift, vilket i sin tur ger intrycket av vetenskaplig validitet. För en statistiker som är bekant med den vetenskapliga metoden, är det emellertid inte tillräckligt att utarbeta forskningsfrågor till tolkningen av analyser. Enligt legenden hålls den heliga graden i Fisher Kings slungliga slott. När vi tar den nödvändiga fördjupade blicken på Synligt lärande med en experts öga, finner vi inte ett mäktigt slott men ett bräckligt kortkort som snabbt faller ihop. Denna artikel ger en kritisk analys av den metod som används av Hattie ur statistikens synvinkel”.