https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/psyifp-/rosenthal_jacobson_pygmalionclassroom_urbrev1968.pdf

”År 1965 utförde författarna ett experiment i en allmän grundskola och berättade för lärarna att vissa barn skulle kunna förväntas vara ”tillväxtspurtare”, baserat på elevernas resultat på ett inledande diagnostiskt test, men testet var obefintligt och de barn som betecknades som ”spurtare” valdes slumpmässigt. Vad Rosenthal och Jacobson hoppades bestämma vid detta experiment var om  förändringar i lärarförväntan ger förändringar i elevprestation”.