En artikel från 1968, författad av Robert Rosenthal och Leonore Jacobsen, rektor på skolan för det ursprungliga experimentet, FINNS HÄR!