http://www.skoloverstyrelsen.se

Fem bloggande forskare. När detta skrivs ingår följande personer i gruppen:     Anette Bagger – Umeå, Magnus Hultén – Linköping, Daniel Sundberg – Växjö, Christian Lundahl – Örebro och Joakim Landahl – Stockholm.

20421F19-C611-4F3F-A4A3-4AA4CCA13014
Anette
3FD55FA3-BB39-4F04-8B03-58A60EF01428
Magnus
834812CD-B0F5-45CC-81B8-3888D052AC77
Daniel
74D28236-ECA5-4DE7-A89C-D8DFBC8DD7E4
Christian
7480729D-87E1-412E-8512-67EBCCCADD28
Joakim

Skolöverstyrelsen.se är en partipolitiskt oberoende gruppblogg. Vi som skriver här är alla disputerade forskare med anknytning till pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap. Vi är verksamma vid olika lärosäten och har olika specialinriktningar, från utbildningshistoria till ämnesdidaktik.

Skolöverstyrelsen.se strävar efter att ge teoretiska och empiriska perspektiv och kommentarer kring skola, utbildning, forskning och utbildningspolitiska reformer. Vi vill med våra egna inlägg bidra till en perspektivrik debatt om utbildning och utbildningsvetenskaplig forskning.

Den ursprungliga Skolöverstyrelsen tillkom 1919 genom en sammanslagning av Folkskoleöverstyrelsen och Läroverksöverstyrelsen. Skolöverstyrelsen lades ned och ersattes av Skolverket 1991. Skolöverstyrelsen stod för en ökad kontroll av skolväsendet. Skolöverstyrelsen.se har snarare som ambition att fungera som ett initierat korrektiv till debatten om skolväsendet.”.