https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/sites.udel.edu/dist/6/132/files/2010/11/Psychological-Science-2014-Mueller-0956797614524581-1u0h0yu.pdf

Abstrakt:

”Att ta anteckningar på bärbara datorer istället för att skriva för hand är allt vanligare. Många forskare har föreslagit att notering på dator är mindre effektiv för att ta sig till lärandet än att man tar sig tid att notera för hand. Tidigare studier har i första hand fokuserat på elevernas kapacitet för multitasking och distraktion vid användning av bärbara datorer. Den nuvarande forskningen tyder på att även om bärbara datorer endast används för anteckningar, kan de fortfarande försämra inlärningen, eftersom deras användning resulterar i grundare bearbetning. I tre studier fann vi att elever som gjorde anteckningar på bärbara datorer klarade konceptuella frågor sämre än studenter som anteckningat för hand. Vi visar att även om det gäller att hinna mer anteckningar så kan datanvändningen skada lärandet istället för att vara till nytta. Detta på grund av tendensen att skriva ner föreläsningar ordagrant snarare än att bearbeta informationen och omformulera den med egna ord”.