http://oro.open.ac.uk/44338/1/Wiliam2004.pdf

Abstrakt:

”Medan ökad användning av formativ bedömning (eller bedömning för lärande) allmänt erkänns leda till högre kvalitet i inärningen, hävdas det ofta att trycket i skolorna för att förbättra de studerandes resultat i externa tester och undersökningar utesluter dess användning. Detta dokument handlar om högstadieelever som i klassrum där lärare gavs tid att utveckla formativa utvärderingsstrategier. Totalt 24 lärare (2 i naturvetenskap och 2 matematiklärare, i var och en av sex skolor i två skoldistrikt) fick stöd under en sexmånadersperiod för att utforska och planera användning av formativ bedömning, och därefter, i september 1999, sattes planerna i verket med valda klasser. För att beräkna effektstorlekar togs ett mått på tidigare resultat och upprättades minst en jämförelsegrupp för varje klass (vanligtvis antingen en motsvarande klass undervisad föregående år av samma lärare, eller en parallell klass undervisad av en annan lärare). Den genomsnittliga effektstorleken

var 0,32.