https://www.researchgate.net-Paul_Kirschner-Do_Learners_Really_Know_Best-Urban_Legends_in_Education/links_detail

Abstrakt

”Denna artikel tar en kritisk titt på tre övertygande urbana myter inom utbildning – om lärandets karaktär, inlärning och undervisning – och ser på vad pedagogisk och psykologisk forskning har att säga om dem. De tre legenderna kan ses som variationer på ett centralt tema, nämligen att det är eleven som vet bäst och att hon eller han borde vara den styrande kraften i hennes eller hans lärande. Den första legenden är den om de lärande som ”digital natives” som bildar en generation av studenter som naturligtvis vet hur man lär sig från nya medier och för vilka ”gamla” media och metoder som används i undervisning / inlärning inte längre fungerar. Den andra legenden är den utbredda tron att eleverna har specifika lärstilar och att utbildningen ska individualiseras i den utsträckning att pedagogiken för undervisning / inlärning matchar den studerandes föredragna stil. Den slutliga legenden är att eleverna borde ses som autodidaktiker som borde få maximal kontroll över vad de lär sig och sitt lärande. Det slutar med en möjlig anledning till varför dessa legender har slagit an, är så genomgripande, och är så svåra att utrota”.