https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura1982AP.pdf

Banduras klassiska text om Self-Efficacy. 

Abstrakt

”Artikeln adresserar det centrala i mekanismen för Self-Efficacy  (SEM) i mänsklig verksamhet. SEM påverkar tankemönster, handlingar och emotionell upphetsning. Vid avgörande test, ju högre nivå av inducerad Self-Efficacy, desto högre prestationsförmåga och ju lägre emotionell upphetsning. Olika forskningsresultat visar att SEM kan ha stor förklarande kraft. Uppfattad Self-Efficacy bidrar till sådana olika fenomen som förändringar i beteenden som kommer av olika sätt att påverka, nivå av fysiologiska stressreaktioner, självreglering av reflektion, resignation och förtvivlan vid misslyckanden, effekter av missmod, proxykontroll och illusorisk ineffektivitet, prestationssträvanden, tillväxt av eget intresse och karriärförlopp. Den inflytelserika rollen av uppfattad Collective Self-Efficacy och dess effekt i social förändring och de sociala förhållanden som bidrar till utvecklingen av kollektiv ineffektivitet analyseras”.