http://education-forum.ca/2018/06/20/journal-clubswith-biscuits/

Education Forum har intervjuat Beth Greville-Giddings om Journal Clubs, vad det är, hur man startar en och varför och vilka svårigheter det kan finnas på vägen.

Läs mer och få tips på Beths egen hemsida  A Guide to Education Journal Clubs

Och läs den här artikeln av henne från 2020: Journal Clubs; Promoting a Career-Long Culture of Research Engagement