http://projects.ict.usc.edu/itw/gel/EricssonDeliberatePracticePR93.pdf

Abstrakt:

”Det teoretiska ramverk som presenteras i artikeln förklarar föreställningen att expertis påverkar individers resultat av långvariga ansträngningar för att förbättra sin prestanda, samtidigt som man hanterar negativ motivation och yttre hinder. På de flesta kompetensområden påbörjar individer i barndomen ansträngande aktiviteter (avsiktlig övning) som syftar till att optimera förbättring. Individuella skillnader, bedöms bland experter, vara nära relaterade till mängden avsiktlig träning. Många egenskaper som man en gång trodde speglade medfödd talang är faktiskt resultatet av intensiv träning under minst 10 år. Analys av expertprestanda ger unika bevis på möjligheterna och gränserna för extrem anpassning till miljö och lärande”.