http://www.swaraj.org/shikshantar/resources_dewey.html

Inledning

Människan tycker om att tänka i termer av extrema motsatser. Hon är fallen för att formulera sin övertygelse i form av antingen-eller, mellan vilka hon inte känns vid några mellanliggande möjligheter. När man tvingas erkänna att ytterligheterna inte kan hanteras, är man fortfarande benägen att hävda att de är bra i teorin, men att när det gäller praktiska förhållanden tvingas vi kompromissa. Utbildningsfilosofi är inget undantag. Utbildningsteoriens historia är markerad av en position mellan idén om att utbildningen utvecklas inifrån och att den är bildas utifrån; att den är baserad på naturliga begåvningar och att utbildning är en process för att övervinna naturlig läggning och att ersätta den med vanor förvärvade under yttre tryck.