https://bennewmark.wordpress.com/2018/11/30/how-to-teach-using-a-booklet-and-visualiser/

Vem kommer ihåg episkopet idag? Kan det vara så att cirkeln nu är sluten? Ben Newmark beskriver:

”Tidigt i min karriär var jag en del av ett pedagogiskt paradigmskifte som orsakades av installationen av elektroniska whiteboards i nästan alla klassrum i engelska skolor.
Före ankomsten av dessa (enormt dyra) stycken teknik användes PowerPoint sällan, och när det hände tenderade det att vara personalutbildning och inte daglig undervisning. Arbetsscheman vid min första skola hölls i ett bibliotek med mappar i avdelningar, som följdes och bidrog till av lag som arbetade tillsammans. Medan det naturligtvis fanns någon avvikelse från dessa (mina var vanligtvis okloka!), betydde denna centralisering av planering att lokala arbetsplanen hängde samman och att avdelningschefen övervakade den … ”