https://pdfs.semanticscholar.org/97cc/-e81ca813ed757e1e76c0023865c7dbdc7308.pdf

Abstrakt

Efter början av seklet producerade feedback-insatser (FI) negativa men i stor utsträckning negativa effekter på prestanda. En metaanalys (607 effektstorlekar, 23.663 observationer) antyder att FI förbättrade prestanda i genomsnitt (d = .41) men att över 1/3 av Feedback-insatser minskade prestanda. Detta resultat kan inte förklaras med provtagningsfel, återkopplingstyp eller befintliga teorier. Författarna föreslog en preliminär FI-teori (FIT) och testade den med moderatoranalyser. FIT: s centrala antagande är att FI äändrar uppmärksamhetspunkten bland 3 generella och hierarkiskt organiserade kontrollnivåer: lärande genom arbetsuppgifter, arbetsmotivation och meta-uppgifter (inklusive självrelaterade) processer. Resultaten tyder på att FI-effektiviteten minskar när uppmärksamhet flyttar upp hierarkin närmare individen själv och bort från uppgiften. Dessa fynd modereras ytterligare av uppdragskarakteristika som fortfarande är dåligt förstådda.