https://learningspy.co.uk/featured/unit-education/

En massa utbildningsforskning är ett försök att mäta effekterna av undervisning (eller lärare) på lärande (eller elever). Men är det faktiskt möjligt?

Låt oss först tänka på mått i en mycket praktisk mening. Skolor begränsar sin upptagning baserat på ett, ibland mycket strikt, upptagningsområde – om du vill se till att dina barn går i en viss skola behöver du bo inom det området. För vissa skolor med stor överinskrivnin kan detta vara en radie på mindre än några kilometer. Om jag mäter avståndet mellan min ytterdörr och skolan som jag vill att min dotter ska gå i behöver jag en överenskommen enhet för att min uträkning att betyda någonting. Kommunen kommer inte att vara intresserad av, ”det är ganska nära.”