https://mrgmpls.wordpress.com/2019/01/13/making-lessons-85-review-the-genius-behind-engelmanns-teaching-to-mastery/

Jon Gustafson, lärare i Twin cities, Minnesota, beskriver hur han ändrat sin undervisning och gått över till direkt instruktion. Inledning

I år ändrade jag radikalt mitt undervisningsfokus. Jag satte som mål för alla mina lektioner att ungefär 85% ska vara genomgång av tidigare innehåll, med endast 10-15% av varje lektion för nytt innehåll.
Den 85%-iga genomgången har många former – lektionsstart, läxkontroller, korta och utspridda kontrollfrågor – och den har haft djupa och vidsträckta effekter inom alla delar av min undervisning.