https://www.avaresearch.com/files/UnskilledAndUnawareOfIt.pdf

Kruger, Dunnings klassiska text om faran av att tro att man vet mer än man gör, den sk Dunning Kruger effekten. Från abstrakt:

Människor tenderar att ha alltför positiva åsikter om sin egen förmåga inom många sociala och intellektuella områden. Författarna föreslår att denna överskattning sker delvis, för att människor Utan färdigheter inom dessa domäner har en dubbel börda: De inte bara drar felaktiga slutsatser och gör olyckliga val, men deras inkompetens berövar dem den metakognitiva förmågan att förverkliga valen. I fyra studier fann upphovsmännen att deltagare som hamnade i bottenkvartilen på tester av humor, grammatik och logik överskattade sin testprestanda och förmåga kraftigt. Även om deras testresultat sätter dem i 12: e percentilen, uppskattar de sig ligga 62: e. Flera analyser kopplade denna felkalibrering till underskott i metakognitiv skicklighet, eller förmågan att särskilja noggrannhet från fel. Paradoxalt sett hjälpte det att göra dem medvetna om begränsningarna av sin förmågor genom att förbättra deras färdigheter och därmed öka deras metakognitiva kompetens.