https://socialsciences.nature.com/users/200472-amy-orben/posts/42763-beyond-cherry-picking

Inledning:

Beteendeforskare har länge förutsatt att dataanalyser automatiskt är objektiva: att de kan öppna en samling data, ”ta en titt på dataunderlagef”, och rapportera resultaten de hittar. Vår undersökning visar att detta, särskilt vid användning av kraftfulla, storskaliga datamängder, ger många signifikanta resultat som visar obefintliga effekter (”falska positiva”) och som vilseleder den vetenskapliga litteraturen och socialpolitiken i processen.