https://ies.ed.gov/ncee/pubs/20184013/pdf/20184013.pdf

En längre rapport från USAs utbildningsdepartement (50 s plus appendix).

En sammanställning av resultat från i3 programmets utbildningsdel (Investing in innovation). i3 grundas på den amerikanska återuppbyggnads- och återinvesteringslagen från 2009, och gav i uppdrag åt det amerikanska utbildningsdepartementet (ED) att tillhandahålla medel till lokala utbildningsmyndigheter och ideella organisationer med god rennome av förbättrade elevprestationer. Pengarna bestod av donerade fondmedel från både privata och allmänna givare.
ED fastställde prioriteringar för programmet och specificerade dem i programförordningarna och inbjudan till ansökningar. i3 Programmet beviljade sedan konkurrenskraftiga bidrag för att genomföra och utvärdera utbildningsinsatser, med mål att pröva och samla interventioner lämpliga att implementera i större skala. Detta är slutrapporten från IES, Institute of Education Sciences.