http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/-JRC106999/jrc106999_effectiveedu_wp4_final.pdf

Rapport från EU:s Science Hub. Inledning av abstrakt:

Användningen av digital teknik för lärande ligger högt på policyagendan och antas att gynna utsatta grupper av studenter särskilt. Denna studie bedömer i vilken utsträckning sambandet mellan lärandemål och användningen av digital teknik skiljer sig systematiskt mellan elever med olika socioekonomiska statuser.