https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0160412018312418

Abstrakt
Den här studien undersöker förhållandet mellan användning av skärmbaserad medieanvändning (SBMD), och avser användning inom 1 h före sömn, både i upplysta och mörka rum och sömnutfall och hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) bland 11 till 12-årigar.

Metoder: Vi analyserade basdata från en stor kohort av 6616 ungdomar från 39 skolor i och runt London, Storbritannien, som deltog i Studien Kognition Ungdomar och Mobiltelefoner (SCAMP) .Ungdomar rapporterade om de använde någon SBMD (mobiltelefon, surfplatta, bärbar dator, tv etc.). Sömnvariablerna är härledda från självrapporterad vardags- och / eller helgdags, sömnfördröjningstid (SOL) och vakna tid. Sovkvaliteten bedömdes med fyra standardiserade dimensioner från Swiss Health Survey. HRQoL utvärderades med hjälp av KIDSCREEN-10-frågeformuläret.

Resultat: Över två tredjedelar (71,5%) av tonåringarna rapporterade om minst en SBMD på natten och omkring 32% av anmälningarna rapporterade om mobiltelefoner på natten i mörkret.

Slutsatser: Vi hittade konsekventa associationer mellan natt-SBMD-användning och dåliga sömnutfall och sämre HRQoL hos ungdomar. Storleken på dessa korrelationer var starkare när SBMD-användningen inträffade i ett mörkt rum mot ett upplyst rum.