https://www.cis.org.au/app/uploads/2016/07/rr11.pdf?

Rapport från CIS, The Centre for Independet Studies, i Australien. Inledning av sammanfattningen:

En miljon australiensiska barn riskerar att misslyckas med att lära sig läsa, med allvarliga negativa konsekvenser för deras livskvalitet och för det australiensiska samhället. Den här siffran – baserad på resultaten från nationella och internationella läskunnighetstest – är fem gånger högre än antalet barn som läsforskare uppskattar har allvarliga inlärningssvårigheter.
Barn med missgynnsam bakgrund är fem gånger mer benägna att ha en låg läskunnighetsnkvå i skolan, och därmed fortsätta i en cykel av låg utbildningsnivå och fattigdom. En av tre missgynnade barn kommer till skolan med mycket dåliga språkkunskaper, och skillnaden mellan de med ett rikt språk och de språkfattiga växer över tid.
Trots att det finns olika orsaker finns det bara en domän där ett utbildningssystem kan ha en betydande och hållbar inverkan – genom att utnyttja kraften av förbättrad undervisning, särskilt i läsning, under de första skolåren.